Ценови листи

Вземане

Заявка към URL:
https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.PricesLists.get?token=<TOKEN>
Входящи параметри: POST
Параметър Описание Задължително
id Id на ценова листа от номенклатурата в Prim.
code Код на ценова листа. ДА  if(!name)
name Име на ценова листа. ДА  if(!code)
get_all Вземи всички.

Заявка

{
 "data": [
  {
   "code": "01"
  },
  {
   "name": "Дистрибутори"
  }
 ]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"code":"01"},{"name":"Дистрибутори"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.PricesLists.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "count": 2,
 "result": [
  {
   "code": "D1",
   "name": "Дистрибутори",
   "tp": "standard",
   "id": 21992,
   "status": 1
  },
  {
   "code": "01",
   "name": "Крайни клиенти",
   "id": 21988,
   "tp": "standard",
   "status": 1
  }
 ],
 "total_count": 2
}
Редакция