Цени

Вземане

Заявка към URL:
https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Prices.get?token=<TOKEN>
Входящи параметри: POST
Параметър Описание Задължително
pricelist_code Код на ценова листа. Можете да го вземете чрез функция за взимане на ценови листи. (RPC.common.Api.PricesLists.get) Да
sku Код на артикул / услуга в номенклатурата за артикули / услуги  на Prim. За артикули: (RPC.common.Api.Items.get) За услуги:(RPC.common.Api.Services.get)
measure_code Код на мерна единица. Можете да го вземете чрез функция за взимане на мерни единици. (RPC.common.Api.Measures.get)

Заявка

{
 "data": [
  {
   "pricelist_code": "01",
   "sku": 10007
  }
 ]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"pricelist_code":"01","sku":10007}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Prices.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "count": 1,
 "result": [
  {
   "price": "60.00000000000000000000",
   "pricelist_code": "01",
   "sku": 10007,
   "measure_code": "pcs"
  }
 ],
 "total_count": 1
}

Създаване

Заявка към URL:
https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Prices.set?token=<TOKEN>

Входящи параметри: POST

Параметър Описание Задължително
pricelist_code Код на ценова листа. Можете да го вземете чрез функция за взимане на ценови листи. (RPC.common.Api.PricesLists.get) Да
sku Код на артикул / услуга в номенклатурата за артикули / услуги  на Prim. За артикули: (RPC.common.Api.Items.get) За услуги:(RPC.common.Api.Services.get) Да
measure_code Код на мерна единица. При липса на избрана мерна единица се взима по подразбиране мерната единица от артикула. Можете да го вземете чрез функция за взимане на мерни единици. (RPC.common.Api.Measures.get).
price Единична цена Да

Заявка

{
 "data": [
  {
   "pricelist_code": "01",
   "sku": 10007,
   "price": "100"
  }
 ]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"pricelist_code":"01","sku":10007,"price":"100"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Prices.set?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "result": [
  {
   "measure_code": "pcs",
   "sku": 10007,
   "pricelist_code": "01",
   "price": 100
  }
 ],
 "total_count": 1,
 "count": 1
}
Редакция