Типове клиенти

Вземане

Заявка към URL:
https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.ClientTypes.get?token=<TOKEN>
Входящи параметри: POST
Параметър Описание Задължително
id Id на тип клиент от номенклатурата в Prim.
code Код на тип клиент от номенклатурата в Prim. ДА if(!name)
name Име на тип клиент от номенклатурата в Prim. ДА if(!type)
get_all Вземи всички.

Заявка

{
 "data": [
  {
   "code": "client_retail"
  },
  {
   "name": "Клиент"
  }
 ]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"code":"client_retail"},{"name":"Клиент"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.ClientTypes.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "count": 2,
 "total_count": 2,
 "result": [
  {
   "code": "client_real",
   "name": "Клиент",
   "id": 3059913
  },
  {
   "code": "client_retail",
   "id": 3059914,
   "name": "Клиент на дребно"
  }
 ]
}
Редакция