Типове Доставчици

Вземане

Заявка към URL:
https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.VendorTypes.get?token=<TOKEN>
Входящи параметри: POST
Параметър Описание Задължително
id Id на тип доставчик от номенклатурата в Prim.
code Код на тип доставчик от номенклатурата в Prim. ДА if(!name)
name Име на тип доставчик от номенклатурата в Prim. ДА if(!type)
get_all Вземи всички.

Заявка

{
 "data": [
  {
   "code": "vendor_retail"
  },
  {
   "name": "Производител"
  }
 ]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"code":"vendor_retail"},{"name":"Производител"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.VendorTypes.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "count": 2,
 "result": [
  {
   "name": "Доставчик",
   "id": 3059910,
   "code": "vendor_real"
  },
  {
   "name": "Производител",
   "id": 3059909,
   "code": "manufacture"
  }
 ],
 "total_count": 2
}
Редакция