Създаване на Замяна +

Интерфейс за създаване на замяна. Екранът е разделен на няколко части: Хедър (1), Контрагент (2), Фирмени данни и Начин на предаване (3) Данни за документа (4), Редове (5), Описание и Бележка (6) и Конфигурация на начина за добавяне на редове (7):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на документа, който създавате и два бутона за Потвърждаване и Отказване.

Контрагент (2)

В секцията Контрагент (2) можете да изберете вече съществуващ контрагент (Търсене), да видите досието му, както и да го редактирате.

Фирмени данни и начин на предаване (3)

Във Фирмени данни (3) трябва изберете складът, от който ще извадите артикулът за замяна.

В секция Начин на предаване (3) избирате начин на предаване на стоката. Възможните начини са следните:

ОпцияОписание
ДиректноПредаването на стоката е веднага- клиентът си взима стоката и тя излиза от склада. Генерира се операция Изписване.
От складИзползва се в случай, че клиентът отиде до склада, за да вземе стоката. Генерира се междинна операция Експедиция, която в последствие, когато стоката бъде окончателно взета от склада, трябва да завършите с операция Изписване.

Важно! Експедицията не намалява складовата наличност. Само Изписването „изкарва“ стоката от склада!
ДоставкаСтоката ще бъде доставена на клиента. Ако изберете тази опция, ще ви се покажат допълнителни полета:
– начин на доставка ( избирате куриер, собствен транспорт, транспорт на клиента)
 адрес за доставка в поле Контрагент (2), където трябва да посочите на кой адрес на клиента ще бъде доставена стоката.
След като потвърдите замяна с тип предаване доставка, тя ще ви се нареди за Окомплектоване в меню Логистика -> Спедиция -> Окомплектоване, където трябва да бъде обработена.
ОтложеноПредаването на стоката ще е отложено. Не се генерира никаква операция- нито експедиция, нито изписване.

Данни за документа (4)

Данните за документа (4) включват следните параметри:

Поле/ЧекърОписание
Номер на документаНомерът на документа се генерира автоматично според зададените правила за номерация. Когато замяната е запазена, датата и часът също се запазват, и всички документи, които се генерират автоматично, взимат тези дата и час.
Ръчен номерСлагане на отметка „Ръчен номер“ прави полето за Номер свободно за писане. Потребителят решава с какъв номер ще бъде документа.
Дата на документаДата на издаване на документа. Зарежда автоматично текуща дата, но може да се промени от потребителя.

Редове (5)

В секция Редове (5) трябва да изберете кой артикул/артикули ще замените. Ще ви се появи списък с вече продадените ( и задължително изписани!) на Клиента. Чрез бутон Добави първоначално ви се зарежда следния интерфейс, състоящ се от Филтър (1) и Резултат (2):

В свободното поле за Търсене във Филтъра (1) може да търсите по дума, код, бранд и др., за да намерите желания артикул за замяна. Имате възможност да си включите и Разширен филтър с Категории, Бранд, Характеристики и Доставчик, което може да ви помогне в по-бързото намиране. Търсенето се стартира с Лупата в ляво, а Хиксът изчиства всички филтри.

Намерените артикули/услуги според зададените критерии от Филтъра може да видите в Резултата (2). Таблицата се състои от следните колони:

КолонаОписание
Бутон +Отваря интерфейса за детайлно добавяне на артикул в замяна.
КодКод на артикула/услугата
ИмеИме на артикула/услугата
Инфо бутонОтваря досие на артикула/услугата

Добавените артикули се нареждат в Редовете (5) в таблица със следните колони:

КолонаОписание
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
Инфо бутонОтваря досие на артикула
ПартидаПоказва партида на артикула, ако има избрана такава
МяркаМярка на артикула
КоличествоИзбрано количество за замяна

Основание и Бележка (6)

В полето Основание (6) се попълва в свободен текст основанието за сделката. Основанието се визуализира на печатната бланка на продажбата.

В Бележка (6) може да попълните каквато информация смятате за нужна в свободен текст. Бележката не се визуализира на печатната бланка, а е по-скоро за вътрешно ползване.

Конфигурация на начина за добавяне на редове (7)

Начините за добавяне на артикули се управляват от Конфигурация на начина за добавяне на редове (7). 

Изгледи на Екран Артикули

Двата варианта- Вътрешен и Страничен изглед се сменят чрез поставяне на тикче в желания изглед в Конфигурацията (7). С тях се работи по един и същ начин.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция