Добавяне / редакция на тип събитие

Задължително трябва да попълните полетата:

  • Код – код на събитието;
  • Тип събитие – името на събитието;
  • Позиция.

Можете да въведете код на събитието и да изберете цвят, с който да го различавате (не е задължително).

За да запазте промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция