Добавяне на нова система за интеграция

Интерфейсът в Администрация > Системи за интеграция > Системи за интеграция управлява търговски и транспортни портали, с които Prim.bg взаимодейства. Той се състои от Хедър (1) и Списък (2).

От бутон Добави в Хедъра (1) се добавя нова система за интеграция, като се отваря интерфейс, в който трябва да попълните няколко полета и да направите някои настройки, в зависимост от създаваната интеграция.

В първото поле Система за интеграция (1) трябва да изберете коя интеграция искате да добавите от падащото меню, което съдържа списък с всички интеграции, които Prim.bg поддържа. Полето (1) управлява полета Информация (3) и Параметри (4). За всяка система има написана отделна страница с всички особености при тези полета.

В Тип на системата (2) от падащо меню избирате дали средата е Производствена (реална система), Работна или Тестова (за тестове с реални акаунти, но без генериране на товарителници, например).

Чекърите (5) Транспортни услуги и Търговски портал също се управляват автоматично с избора на система на интерграция от (1). Поставянето и премахването на чекър Използва се включва и изключва системата за интеграция.

 

Редакция