Смяна на клиент на Продажба

Смяна на клиент в продажба се прави само в текущ месец.

Ако продажбите са от текущия месец в досието им ще видите бутон смяна на клиент. Ако не са от текущия месец не може просто да смените клиента, системата няма да ви го позволи.

Трябва да разкачите фактурата и да изтриете изписването, да редактирате продажбата и фактурата, да я закачите отново и да пуснете ново изписване.

Редакция